ailatoint's Recent Activity

  1. ailatoint đã loan bài viết của rita21 trong chủ đề DQC chính thức kết thúc chu kỳ downtrend...90% sẽ đảo trend sóng hồi ABC

    E MUA NỐT HÔM NAY GIÁ ĐỎ DQC, ĐÓNG SỔ CHỜ QUẢ NGỌT. TKS ANH

    25/05/2017 lúc 15:58