AK10000's Recent Activity

  1. AK10000 đã tạo chủ đề mới.

    NTP: Nội gom của ngoại 5 phiên liên tục- liệu có ce cuối phiên

    Hàng theo lái Tổng mútHàng theo lái Tổng mút Mình em với lái a Vui nhỉ Xem ngập mồm ko

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    24/05/2019 lúc 10:46