bangpd's Recent Activity

 1. bangpd đã loan bài viết của bangpd trong chủ đề ---------Báo động đỏ---------

  Cẩn trọng với động thái mua vào tầm này

  20/09/2017 lúc 12:05
 2. bangpd đã loan bài viết của bangpd trong chủ đề ---------Báo động đỏ---------

  Các cổ phiếu trụ chuẩn bị rút õxyMSN, VIC, GAS, SAB, .....

  19/09/2017 lúc 19:49
 3. bangpd đã loan bài viết của bangpd trong chủ đề ---------Báo động đỏ---------

  Thị trường đoạn này ko phải thân cá, cũng ko phải đuôi cá mà gọi là đoạn xương cá NDT có thể ăn ko được bao nhiêu nhưng rất dễ hóc xương

  19/09/2017 lúc 14:48