beboonice's Recent Activity

  1. beboonice đã loan bài viết của lamgiauck trong chủ đề HQC, DLG, SJF, KVC ..là những cái tên mới trong hành trình lên 10.0.

    HQC char kg khác gì Har. 1x nhé

    19/10/2021 lúc 11:01
  2. beboonice đã loan bài viết của KimGiaLong trong chủ đề Ngành Than NBC,TVD,THT,CST,TDN,MDC,HLC báo cáo kết quả kinh doanh có phản ánh đúng theo giá than ?

    Dòng than đã rũ bỏ xong. Vòng mới nào anh em

    18/10/2021 lúc 11:56