bi04virgo's Recent Activity

  1. bi04virgo đã tạo chủ đề mới.

    HAC : 2015 và 2016 lãi 18 tỷ, 2017 lãi 3,6 tỷ, 2018 lỗ 7,8 tỷ, 6 tháng đầu năm 2019 lãi 920 triệu

    HAC đã có KQ kinh doanh quý 2 năm 2019 1. Doanh thu : 8,5 tỷ, luỹ kế 6 tháng đầu năm : 17,3 tỷ 2. Chi phí hoạt động : 8 tỷ , luỹ kế 6 tháng đầu năm : 12,1 tỷ 3. Doanh thu hoạt động tài chính : 1,5 tỷ luỹ kế 6 tháng đầu năm : 2 tỷ 4. Chi phí quản lý...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    19/07/2019 lúc 15:19