BoBeCat's Recent Activity

  1. BoBeCat đã loan bài viết của Vuthanhnguyen trong chủ đề Tản mạn về CPI và TTCK (31)

    - Short sell PS tgian vừa rồi , tôi cứ liên tưởng đến việc bắt cá bằng cách rà điện trên sông , nổ bom trong lòng biển ... Vớt vài con cá từ 1kg trở lên, rồi Tôm cá nhỏ và vi sinh môi trường trong nước tận diệt ... Xót ruột và di hại quá ! Một tội...

    18/05/2022 lúc 19:37