bonongvt's Recent Activity

 1. bonongvt đã loan bài viết của Goverment trong chủ đề NMNĐ TB2 về đích sẽ quyết định sự sống còn của PVX

  PVX thoái vốn 15 triệu cổ công ty con thứ 2 nữa nha,thoái vốn công ty con PXI mỗi cổ phần là 10k, lát nữa GO sẽ đăng lên.PVX THOÁI VỐN CÔNG TY CON THỨ 2 Link: http://pvc.vn/Portals/0/VT_Articles/180_1.PDF [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]

  20/01/2020
 2. bonongvt đã loan bài viết của Goverment trong chủ đề NMNĐ TB2 về đích sẽ quyết định sự sống còn của PVX

  Bác cứ tính từ tháng 7/2019 là cứ mỗi tháng chính phủ phải trả nợ gốc trên 1tỷ đô la/ tháng, nợ gốc đã quá hạn rồi mà chưa trả. Cho nên Moody's mới cảnh báo chính phủ Việt nam, nếu tới cuối năm nay mà chưa trả nợ gốc là Moody's sẽ hạ bậc tín nhiệm...

  26/11/2019
 3. bonongvt đã loan bài viết của VnIndex2020 trong chủ đề NMNĐ TB2 về đích sẽ quyết định sự sống còn của PVX

  PVN còn giữ tới 54% PVX , bán cho Hàn giá 25k/cổ , chưa thấy mua con nào ngon như con này

  09/11/2019