boyngheo1975's Recent Activity

  1. boyngheo1975 đã tạo chủ đề mới.

    Thua lỗ đổ tại phái sinh

    Tôi thực sự bất ngờ vì rất nhiều nick gạo cội hàng ngày tôi theo đuôi đọc bài học hỏi vẫn kêu gào đổ tại phái sinh, chứng tỏ số bị kẹp trên đỉnh khá nhiều, chỉ có 1 lý do chính đáng duy nhất nhưng thể hiện những người hô hào đó rất bẩn tính là tiền...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    18/05/2018 lúc 08:09