caoxaphao's Recent Activity

  1. caoxaphao đã tạo chủ đề mới.

    VRC có tin gì mà bị vùi dập thế các cao thủ ? chạm đáy năm rồi

    6 Cây sàn rồi ? liệu chuẩn bị bắt đáy được chưa ? ;););););)

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    02/01/2020