carrents77's Recent Activity

  1. carrents77 đã tạo chủ đề mới.

    IDC hành trình về dưới 3x

    Nguyên nhân cụ thể : - Giá trị doanh nghiệp đã được phản ảnh đúng vs giá hiện tại. - Lái đang ra hàng rất chuyên nghiệp. - Quá nhiều chú kẹp từ 45 đang phân tích này nọ để ra hàng. P/s anh em nên tránh xa em này. lái chỉ rang ngô nên sẽ luộc đến cắc...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    22/02/2021 lúc 13:36