Điểm thưởng dành cho chandat_changiay

  1. 30
    Thưởng vào: 14/11/2018

    Bạn là người nổi tiếng

    Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

  2. 20
    Thưởng vào: 15/10/2018

    Nhiệt huyết

    1000 bài viết? Ấn tượng quá!

  3. 20
    Thưởng vào: 06/07/2018

    Họ rất yêu mến bạn

    Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

  4. 15
    Thưởng vào: 19/04/2018

    Họ yêu mến bạn

    Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

  5. 10
    Thưởng vào: 02/01/2018

    Rất chăm chỉ

    Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

  6. 10
    Thưởng vào: 18/12/2017

    Họ thích bạn

    Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

  7. 5
    Thưởng vào: 29/11/2017

    Bạn là người năng động

    30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

  8. 2
    Thưởng vào: 27/11/2017

    Ai đó thích bạn

    Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

  9. 1
    Thưởng vào: 27/11/2017

    Đóng góp đầu tiên

    Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.