Chelsea00101's Recent Activity

  1. Chelsea00101 đã loan bài viết của Mhoang79 trong chủ đề Cụ T bị bế đi rồi, Hà Nội ai chống dịch đây

    Tin tốt. Mai tăng >=20 điểm, chim lợn và shorters chết sặc tiết. :)

    11/08/2020