Điểm thưởng dành cho Chinhcode

 1. 2
  Thưởng vào: 13/06/2014

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 2. 1
  Thưởng vào: 10/06/2014

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.