chuki's Recent Activity

  1. chuki đã loan bài viết của chuki trong chủ đề GIL có lên được giá 1xx năm 2019 không?

    rải ra cho phương án xa 1 chút ,xem nó đạp về đau thì rỉa đến đóGIL đã giảm đủ lâu để có 1 đợt phuc hồi,xem có phải có phần thưởng không?Thị trường giảm như vậy là cơ hội để ăn hàng ,cơ hội kiếm tiền tết,múc

    28/11/2019