CHUNGLOC's Recent Activity

  1. CHUNGLOC đã loan bài viết của CHUNGLOC trong chủ đề TCB sau 4 năm không tăng vốn điều lệ dự báo giá Cp sẽ 120k vào 30-4-2024

    Mình chỉ chọn 1 mã thôi và mua và giữ đến khi nào trong khoảng 2–3 năm lãi 60% trở lên là bắt đầu theo dõi kỹ bán dần ra khi đạt kỳ vọng . Ngành ngân hàng theo sư phụ mình nói thì chỉ nên ưu tiên 2 mã thôi đó là TCB và STB nó sẽ nhiều cơ hoiij lướt...

    22/06/2022 lúc 19:13
  2. CHUNGLOC đã loan bài viết của CHUNGLOC trong chủ đề TCB sau 4 năm không tăng vốn điều lệ dự báo giá Cp sẽ 120k vào 30-4-2024

    https://vietnambiz.vn/techcombank-huy-dong-thanh-cong-khoan-vay-hop-von-1-ty-usd-202262021231081.htm?fbclid=IwAR0uJuqyXkdJuOYfDCY0ejjSMLQ9Gt_Je-_MyjDnHql7gO0NvQumkgjAgPk&fs=e&s=cl TCB huy động được 1 tỷ usd

    22/06/2022 lúc 13:32