computer1310's Recent Activity

  1. computer1310 đã tạo chủ đề mới.

    Các bác thấy quyền lực và tiền của anh tôi chưa?

    Chỉ cần tài khoản của anh tôi đóng băng thì thị trường đi viện hết. Đừng có đùa với anh tôi nhé [img]

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    12/01/2022 lúc 11:17