culich's Recent Activity

  1. culich đã tạo chủ đề mới.

    C69 - cơn điên bắt đầu

    Tin gì sắp ra thì chưa biết, nhưng khéo mua thì vẫn có trái ngọt >:D<

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    24/12/2019