d_k's Recent Activity

  1. d_k đã loan bài viết của d_k trong chủ đề FIT : Tín hiệu sóng thần đang dần hé lộ .

    Thông tin về Kết quả kinh doanh: · Tăng trưởng ổn định bất chấp tình hình dịch bệnh: - Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, FIT đạt gần 853 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 0.3% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 60,3 tỷ đồng cao gấp 2,3 lần so với 9 tháng đầu...

    05/12/2020 lúc 11:20