Daivd's Recent Activity

  1. Daivd đã loan bài viết của Motngaymua2020 trong chủ đề Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

    Dạ, vậy bác @Vothuong623 đã thấy và nằm trong quả chuông này chưa ah ;;) :)

    13/01/2021 lúc 07:54