Dan_Choi_Moi_Noi's Recent Activity

  1. Dan_Choi_Moi_Noi đã loan bài viết của Dan_Choi_Moi_Noi trong chủ đề Bid phát hành giá 10 cho cổ đông chiến lược.

    mịa thằng báo viết láo vãi lìn, đó là giá trị mệnh giá phát hành, còn giá phát hành cho KEB thì nó chưa chốt, chứ còn tìm NĐT chiến lược mà bán giá 10 thì cần éo gì tìm [IMG]

    15/11/2018 lúc 17:41