Darkblood0914's Recent Activity

 1. Darkblood0914 đã tạo chủ đề mới.

  HAG – Dưới góc nhìn phương pháp “Dòng Tiền Lớn ở Cổ Phiếu Tăng Trưởng”

  Tổng quan 3 tiêu chí đầu tư của phương pháp “DÒNG TIỀN LỚN Ở CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG”: - Thanh khoản giao dịch; - Dòng tiền lớn; - Cơ bản doanh nghiệp, catalyst giúp tăng trưởng DT & LN. ------------- (1) Phân tích THANH KHOẢN & Chỉ báo DÒNG TIỀN LỚN:...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  04/10/2022 lúc 09:50
 2. Darkblood0914 đã tạo chủ đề mới.

  MWG – Bách Hóa Xanh tăng trưởng sau tái cơ cấu

  Trải qua giai đoạn điểm trũng KQKD do những ảnh hưởng từ việc tái cơ cấu BHX. MWG đã và đang gặt hái được những thành công ban đầu, kết quả kinh doanh của BHX tiếp tục cải thiện qua từng tháng kể từ thời điểm tái cơ cấu vào tháng 4/2022. Lũy kế...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  28/09/2022
 3. Darkblood0914 đã tạo chủ đề mới.

  Phân loại 6 nhóm cổ phiếu (Phần 2)

  4. NHÓM CỔ PHIẾU CHU KÌ: - Tăng giá theo chu kì có tính chất lặp đi lặp lại. Ví dụ điển hình nhất: chứng khoán, ngân hàng, thép, ô tô… - Đòi hỏi sự nhạy bén trong việc phán đoán khi nào thì vĩ mô ủng hộ các ngành chu kì, khi nào thì chu kì bắt đầu...

  Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

  28/09/2022