dat0039's Recent Activity

  1. dat0039 đã tạo chủ đề mới.

    Giá phát hành cổ phiếu không được thấp hơn tờ giấy A4

    Đại diện nhà đầu tư chứng khoán. Kính mong trong Dự thảo luật chứng khoán, ngoài việc quy định doanh nghiệp được phát hành thêm cổ phiếu dưới mệnh giá, đề nghị cũng có giá tối thiểu khi phát hành. Theo tôi biết thì giá 1 tờ giấy A4 hiện khoảng 100đ...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    18/05/2019 lúc 06:57