daututrondoi's Recent Activity

  1. daututrondoi đã tạo chủ đề mới.

    Lạy a Quyết còi

    Kiểu này qua tuần e táng ato hết danh mục rồi múc atc hết con ROS cho rồi. Bái phục a QC!

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    22/09/2017 lúc 14:48