demonday's Recent Activity

  1. demonday đã loan bài viết của buiduclong4 trong chủ đề SHI thay đổi để phát triển, mục tiêu 2X cho CP đầu ngành và tăng trưởng.

    === hehe the duck cũng hay mà, bem đc Toàn Mỹ là kinh rồi == múc 20k chơi thôi, mặc kệ lời ra tiếng vào. === ko dễ nhưng sẽ qua sếp.

    16/10/2017 lúc 11:09