dhl2007's Recent Activity

  1. dhl2007 đã loan bài viết của dhl2007 trong chủ đề $$$ - Thị trường đang có cơ hội sập theo đúng lịch trình - $$$

    Từ 20/5 tới 10/6 nó bán ròng 1.500 tỷ rồi đấy bác, trong khi từ 1/1-20/5 nó chỉ bán ròng 3.000 tỷ - chứng tỏ nó đang âm thầm rút củi rất khéo. Em không chim chuột gì nhưng kịch bản giảm đang ngày càng rõ nét. Các cụ nên cẩn trọng, đừng margin làm gì...

    13/06/2018