dongsongbac09's Recent Activity

  1. dongsongbac09 đã tạo chủ đề mới.

    Thép đã tan thế đấy

    2 Lđ đầu ngành thép Vũ và Long rất ít khi chém..mỗi lần chém là cđ xuống tóc Vũ trên núi thì Long trên mây Chuyện tình mây và núi.

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    24/05/2022 lúc 17:20