Drtungbo's Recent Activity

  1. Drtungbo đã loan bài viết của Drtungbo trong chủ đề ----- Mang tiền về cho mẹ -----

    Mãi chả thấy ai lập topic đang định tự đứng ra lập cái khuyến nghị anh em tỉnh ngộ mà mang tiền về cho vợ, mang tiền về cho mẹ, giờ có cái này rồi đỡ phải đứng ra nhận gạch đá :drm

    17/01/2022 lúc 11:57