DucKyu's Recent Activity

  1. DucKyu đã tạo chủ đề mới.

    C47 Chủ tịch mới _ Tiền đề cho giai đoạn phát triển mới

    từ ngày a Phong về làm chủ tịch C47, một loạt thay đổi tích cực. Chủ tịch mới cũng tiếp tục mua thêm cổ phần để tăng nắm giữ. C47 còn dự kiến PHRL giá 25k, mà thị trường thị giá có 12 13k. C47 tiềm năng cho nắm giữ.

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    27/06/2022 lúc 13:38