Dung2017's Recent Activity

  1. Dung2017 đã loan bài viết của moccong trong chủ đề Tuần sau Hose hướng đến 978.5 .

    Cấm triệt để bia rượu khi lái xe thì SAB gặp khó òi

    04/01/2020
  2. Dung2017 đã loan bài viết của ttlhuyen trong chủ đề TV2 - Dành cho những nhà đầu tư dài hạn

    Đợt 1 chia : 24/9/2018:5% Đợt 2 chia: 20/6:20% Đợt 3: chia 30/7:62,5% Các bác cộng lại coi đã đủ 100% chưa? vậy còn đợt cổ tức cuối cùng vào tháng 12 này có phải 12.5% k? Link đây mấy bác xem đi:...

    08/12/2019