DungVtx's Recent Activity

  1. DungVtx đã loan bài viết của DungVtx trong chủ đề DCL-FIT vịt trời hoá thiên nga ???

    FIT tài trợ cho U22 nếu vô địch thưởng 2ty, đồng giải 3 thưởng 1ty nhé

    03/12/2019 lúc 13:50
  2. DungVtx đã loan bài viết của DungVtx trong chủ đề DCL-FIT vịt trời hoá thiên nga ???

    DCl Quý 4 lãi 80 tỷ nhé, để lại một nửa sang năm bock tiếp ...

    03/12/2019 lúc 10:35