duydu's Recent Activity

  1. duydu đã loan bài viết của duydu trong chủ đề Mua và giữ GVR 2 năm X3 TK

    hết , sang gặm KBC vậy , cũng rất tốt

    13/01/2021 lúc 12:22