f3192006's Recent Activity

  1. f3192006 đã tạo chủ đề mới.

    ELC cổ phiếu công nghệ bị lãng quên

    Nhắc tới ELC là nhắc tới cổ phiếu công nghệ vang bóng một thời có thể do một vài biến động trong 2 năm gần đây nên ELC có đợt giảm giá mạnh Các cổ đông lớn là SSI và quỹ đầu tư ngoại lớn vẫn vững tin sát cánh cung ELC Giai đoạn này chưa lên được...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    23/04/2019 lúc 14:27