guneu's Recent Activity

  1. guneu đã loan bài viết của guneu trong chủ đề Gil - hành trình chinh phục cột mốc 100k!!! Đối tác AMAZON,IKEA...

    LĐ Gil quá bẩn, tưởng PHRL thể nào, cũng là lợi ích nhóm cả thôi. 40% giá bằng 1/2 giá thị trường thì các cụ đang cầm bị hút máu ntn tự hiểu, mấy cụ kiểu lofosz, cuti bảo vệ kịch liệt cũng là do được đút đầy mồm cổ phrl thôi. Không chừng hai nick là...

    28/11/2021 lúc 10:51