haibtc01's Recent Activity

  1. haibtc01 đã tạo chủ đề mới.

    9x làm văn phòng chơi chứng khoán: Mang 80% thu nhập đi đầu tư, 1 năm là mua được nhà 2,5 tỷ

    9x làm văn phòng chơi chứng khoán: Mang 80% thu nhập đi đầu tư, 1 năm là mua được nhà 2,5 tỷ https://cafef.vn/9x-lam-van-phong-choi-chung-khoan-mang-80-thu-nhap-di-dau-tu-1-nam-la-mua-duoc-nha-25-ty-20211202084129049.chn MẤY AE LÀM ĐƯỢC KO?

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    02/12/2021