HanVhug's Recent Activity

  1. HanVhug đã tạo chủ đề mới.

    Đúng hay sai, tăng hay giảm >>> "tôi" cũng tranh thủ chiều t4 đến sáng t5 chuồn chuồn.

    Tranh thủ chiều t4 đến sáng t5 chuồn chuồn, cho chiều t5 đỡ mệt. :-$ Quan điểm có thể đúng cũng có thể sai, sau đó có thể tăng cũng có thể giảm. :D Thiết nghĩ VNI đã tăng 1 nhịp từ đáy được 15x điểm mà nghỉ thì chẳng được bao nhiêu. :) Đỉnh này...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    19/03/2019 lúc 23:31