HAORVNI's Recent Activity

  1. HAORVNI đã loan bài viết của vn700 trong chủ đề HPG - Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình tài chính hiện nay của HPG

    HSG nói toạc ra là Cty của anh Vũ tôn bị xử lý đòn bẩy 19 triệu cổ phiếu, chứ nói gì câu lịch sử ....... ĐĂNG KÝ BÁN

    21/05/2018 lúc 23:26