he_ro's Recent Activity

  1. he_ro đã tạo chủ đề mới.

    REE - cổ phiếu đầu tư

    Bác @haophuusd đã xuống tàu REE , tôi lập topic mới này để cho các cổ đông REE dài hạn và ngắn hạn, chim lợn , bìm bịp cùng vào đàm đạo, phản biện . Mời anh @Huuchi22 vào mở hàng. REE hiện đang giảm cùng với thị trường chung . Không khuyến nghị anh...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    19/07/2017