Recent Content by he_ro

 1. he_ro
  DHA, C32 cùng chạy
  Đăng bởi: he_ro, 27/02/2017 lúc 14:00 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 2. he_ro
 3. he_ro
  Bố thằng Hâm sủa linh tinh ốthăn
  Đăng bởi: he_ro, 27/02/2017 lúc 11:21 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 4. he_ro
  Hàng khủng có khác
  Đăng bởi: he_ro, 27/02/2017 lúc 11:16 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 5. he_ro
 6. he_ro
  Chạy vào giọ à
  Đăng bởi: he_ro, 27/02/2017 lúc 10:30 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 7. he_ro
 8. he_ro
 9. he_ro
 10. he_ro
  Cũng phải chạm 160
  Đăng bởi: he_ro, 26/02/2017 lúc 20:23 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 11. he_ro
 12. he_ro
 13. he_ro
  BID nhé
  Đăng bởi: he_ro, 26/02/2017 lúc 09:26 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 14. he_ro
  Bài viết

  Lòng tham...

  Có lý
  Đăng bởi: he_ro, 25/02/2017 lúc 21:59 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán