Điểm thưởng dành cho hieutrungfx

 1. 10
  Thưởng vào: 19/11/2018 lúc 15:40

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 2. 5
  Thưởng vào: 14/11/2018 lúc 17:40

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 3. 2
  Thưởng vào: 22/03/2014

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 4. 1
  Thưởng vào: 22/03/2014

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.