hobao8x's Recent Activity

  1. hobao8x đã tạo chủ đề mới.

    Gốc suy ngẫm: Nếu có bán khống thì cổ phiếu đã ít bị làm giá hơn

    Ngẫm lại giai đoạn nhiều cp tăng một cách vô lý, chỉ ước có bán khống để bán cho sướng. Nếu có bán khống thì bọn nó đã ko dám kéo lùa gà như vậy. Giờ thì đã hiểu sao 20 năm vẫn chưa làm xong.

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    29/06/2022 lúc 02:53