hung2016's Recent Activity

  1. hung2016 đã tạo chủ đề mới.

    Giá thức ăn chăn nuôi tăng kinh khủng . Xin đề cử

    Hiên tại giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh . Liên tục . Đề cử các công ty có nhà máy thức ăn gia suc hoăc các công ty sản suất nguyên liêu thức ăn gia suc . Như cám con cò ........nhờ các bác đề cử thêm

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    05/04/2021