hungnk01's Recent Activity

  1. hungnk01 đã tạo chủ đề mới.

    Số liệu định giá toàn bộ cổ phiếu BANK 2021. VCB không còn là hoa hậu?

    Số liệu tài chính, số liệu định giá của các bank hiện tại! Qua thống kê này em tin nhiều bác sẽ tìm được “kim cương”. Mời các bác thẩm [MEDIA]

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    07/03/2021 lúc 07:31