Hvhan's Recent Activity

  1. Hvhan đã tạo chủ đề mới.

    Vingroup "Chúng tôi không xa rời các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu"

    Theo ông Nguyễn Việt Quang, việc đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghiệp với VinFast và VinSmart là bước đi để làm hoàn hảo hệ sinh thái Kinh doanh - Dịch vụ - Sản xuất của Vingroup. Sau khi đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất ô tô, Vingroup tiếp tục...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    13/06/2018