Điểm thưởng dành cho jennyphamhanh

 1. 10
  Thưởng vào: 11/07/2017

  Rất chăm chỉ

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 15
  Thưởng vào: 23/03/2017

  Họ yêu mến bạn

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 3. 5
  Thưởng vào: 01/07/2016

  Bạn là người năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 4. 10
  Thưởng vào: 14/06/2016

  Họ thích bạn

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 5. 2
  Thưởng vào: 24/05/2016

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

 6. 1
  Thưởng vào: 24/05/2016

  Đóng góp đầu tiên

  Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.