Kinho's Recent Activity

  1. Kinho đã tạo chủ đề mới.

    Vào mà đọc

    EASY MONEY TIME- THỜI ĐẠI TIỀN TỆ DỄ DÃI Chú ý: 1. Tôi viết bài này không để kêu gọi bán hay mua Chứng khoán, Bất động sản. Chỉ nêu các bình luận cá nhân về các hiện tượng tiền tệ toàn cầu. 2. Các nhận định trong bài không liên quan đến Việt Nam do...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    13/04/2021 lúc 22:50