kinoba's Recent Activity

  1. kinoba đã loan bài viết của ban ve so trong chủ đề PAS doanh thu 1000 tỷ, cổ tức bằng tiền mặt 5%, cổ phiếu 10% trong tháng 3/2021, có đáng đầu tư?

    Tôi theo dõi con này lâu rồi, giá 12-12.5 vẫn là vùng giá ngon để gom, đánh dưới 12 tôi chặn 50 que giá 12 cho yên tâm

    15/01/2021 lúc 08:58