Lao_ba's Recent Activity

  1. Lao_ba đã tạo chủ đề mới.

    VIX --VCI ... Khi đôi ta chung nhà !

    Như LB đã phân tích tại topic DIG và khuyến nghị mọi người mua DIG lúc giá 15 về deal thâu tóm này: Link: DIG- cổ đông chú ý ! | Diễn đàn chứng khoán F319.com Hiện nay DIG đã vượt tầm giá 25 và có diệu tăng nóng vẫn chưa dừng lại, cho thấy việc...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    03/12/2020 lúc 10:11