like102's Recent Activity

  1. like102 đã tạo chủ đề mới.

    IDI: Có câu chuyện mới đây nè các anh chị

    Để em tổng kết những cái mà IDI đã và đang có: IDI mọi thứ đang sẵn sàng chuẩn bị kỷ nguyên IDI -200 ha KCN Vàm cống(chưa rõ lắm chủ sỡ hữu) -17 ha khu thương mại thị trấn Lấp Vò - Khu công nghiệp cảng biển quốc tế IDI : 156 ha - Nhà máy thức ăn...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    14/02/2019 lúc 19:27