Recent Content by longthieuchu

 1. longthieuchu
 2. longthieuchu
 3. longthieuchu
 4. longthieuchu
 5. longthieuchu
 6. longthieuchu
 7. longthieuchu
 8. longthieuchu
 9. longthieuchu
  200 cổ thôi cụ
  Đăng bởi: longthieuchu, 07/06/2021 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 10. longthieuchu
 11. longthieuchu
 12. longthieuchu
  vừa mua 200 giá 35.9 cụ
  Đăng bởi: longthieuchu, 07/06/2021 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 13. longthieuchu
  ủn giúp các cụ
  Đăng bởi: longthieuchu, 07/06/2021 trong diễn đàn: Thị trường chứng khoán
 14. longthieuchu
 15. longthieuchu