lucky_luk's Recent Activity

  1. lucky_luk đã tạo chủ đề mới.

    Giải ngân 1 phần danh mục cho KDH

    Tình hình thị trường đang giao dịch rất cầm chừng, nhưng vẫn có những cổ phiếu bứt phá mạnh đến từ hoạt động kinh doanh rất tốt, trong đó có mã KDH - khang điền house [IMG] Hơi sớm để giải ngân nhưng trading quen giờ vã lắm rồi, giải ngân Mã:...

    Diễn đàn: Thị trường chứng khoán

    16/04/2018 lúc 10:58